Info och villkor om parkeringstillstånd för medlemmar

Allmänt

 • Parkeringstillstånd gäller endast på Friskvårdshuset parkering
 • Parkeringstillståndet gäller inom det område på parkeringsplatsen med skylten ”Privat Parkering”
 • Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats, särskilda p-plats etc.) Parkeringstillstånd gäller vidare inte på områden utanför tomtmarken (parkeringsplatsen)
 • Parkeringstillstånd ger tillståndsinnehavaren rätt att parkera inom angivet område i mån av plats. Observera att tillståndet inte garanterar en P-plats

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

– Alla dagar enligt anvisningar
– På parkeringsplats reserverad för innehavaren under högst den tid som finns angiven på platsen

 • Parkeringstillstånd är personligt och får endast användas av medlemmar
 • Parkeringstillståndet är giltig så länge man innehar ett aktivt medlemskap
 • Parkeringstillståndet återkallas om det missbrukas

Övrigt

 • Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska anmälas varefter Friskvårdshuset spärrar kortet och utfärdar ett nytt mot en avgift på 150 kr. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till Friskvårdshuset, Träning & Hälsa.
 • Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synligt utifrån
 • Parkeringstillståndet ska återlämnas till Friskvårdshuset, Träning & Hälsa när man avslutar sitt medlemskap. Icke återlämnat parkeringstillstånd kommer debiteras tillståndsinnehavaren med 150 kr
 • Fordon som strider mot förbud eller villkor för parkeringen som markägaren har beslutat, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318)