Effektivisera din träning

Ett fystest berättar både vart du står i dag och hur du ska tränar på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi är alla olika och har olika utgångslägen inför vår träning. Vi har även olika mål. Personliga tränaren hjälper dig att få siffror på din fysiska status.

Fystester är till stor nytta för dig som har ett specifikt mål med träningen. Personliga tränaren hjälper dig att mäta: maxpuls, tröskelpuls, vilopuls, styrka och rörlighet. PT tar även mått av din kroppssammansättning i %.

Medlemspris: 499 kr

Ickemedlemmar: 699 kr

Tidsåtgång 60-75min inkl. genomgång och rådgivning

Intresseanmälan/boka PT

Villkor Personlig Träning